تماس با ما


     شيراز ، کیلومتر 25 مرودشت، شهرک صنعتي آب باريک
 
   07132602110  - 07132602920 - 09171175200
 9171170496 
 
  07132602005
 
 
  7341986444
 
 
    e mail : neinoosh@gmail.com
 

تماس با ما

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید

اطلاعات تماس

نظرات و درخواست های شما