پیشنهاد همکاری

خريدار ماشين آلات توليد ني براي خم كننده و بسته بندی

 BOPP با ضخامت كمتر از ٢٠ ميكرون